Кабінет психолога


Левківська Юлія Сергіївна, практичний психолог

Хто такий психолог?

Це звичайна людина, яка допомагає знайти вихiд з рiзних ситуацiй.

З ким працює психолог?

Психолог працює зi здоровими людьми, якi  мають труднощi у вирiшеннi проблем, у вiдношеннях з iншими або у досягненнi бажаної мети.

Основнi види роботи практичного психолога закладу освіти:

Робота з учнями:

 • Консультацiйна робота.
 • Психодiагностична робота.
 • Корекцiйної-розвивальна робота.
 • Психологiчна просвiта
 • Профілактика

Робота з педколективом

 • Органiзацiйно-методична робота.
 • Семiнари;
 • Консультацiї;
 • Просвiтниька робота;
 • Анкетування, тестування.

Робота з батьками

 • Консультацiї;
 • Бесiди;
 • Просвіта

У яких ситуацiях може допомогти психолог?

Психолог виступає певним дзеркалом, дає людинi можливiсть побачити своє життя, проблеми збоку. Застосувати все те, що може допомогти порозумiтися мiж собою i собою, собою i людьми, соцiумом. Шляхи вирiшення проблем закладенi в самiй людинi, необхiдно лише допомогти усвiдомити їх.

 Коли потрiбно звертатися до психолога?       

БАТЬКАМ УЧНIВ:

 1. Якщо проблема не розв’язується тривалий час;
 2. Якщо Ви знаєте, як розв’язати проблему, але вам потрiбна психологiчна допомога;
 3. Якщо Вас щось тривожить в дитячiй поведiнцi, але ви не можете зрозумiти причину;
 4. Якщо Вам здається, що ваша дитина вiдстає у розвитку вiд своїх однолiткiв.
 5. Якщо у Вас сiмейнi проблеми i це вiдбивається на дитинi

УЧНЯМ:

 1. Труднощi у навчаннi;
 2. Взаємовiдношення в класi;
 3. Взаємовiдношення з батьками;
 4. Вибiр життєвого шляху;
 5. Самовиховання i саморозвиток

Шановні учні, вчителі, батьки!

Для Вас відкрита електронна психологічна скринька довіри, що дає можливість звернутися до психолога написавши листа.

Не турбуйтеся щодо приватності, ні адміністрація школи, ні адміністратори сайту не мають можливості читати такі листи.

Я чекаю на Вас, щоб допомогти, підтримати!  yulcchikk@ukr.net