Робота МО вчителів початкових класів


План роботи методичного об’єднання вчителів
початкових класів на 2017-2018 навчальний рік

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: «Викориснання інноваційних технологій на уроках в початкових класах»

Засідання №1 
Форма проведення – консультативний пункт
Тема:   Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2017 / 2018 навчальному році, обмін досвідом з питань підготовки до нового навчального року.

№ з/п Зміст роботи Хто виконує Дата
1. Аналіз роботи методичної комісії вчителів 1 – 4 класів за 2016 – 2017 н. р. МанжесоваТ.О. серпень
2. Опрацювання Інструктивно- методичних рекомендацій щодо організації навчально – виховного процесу в 1 – 4 класах у 2017 – 2018 н. р. Пресіч О. В.
ЗНВР
3. Особливості роботи за оновленими навчальними програмами. Аналіз змін до навчальних програм. Лук’янчук Т. Є.,
керівник м/к
4. Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009). Лук’янчук Т. Є.,
керівник м/к
5. Інформація про вимоги до ведення класних журналів, учнівських зошитів, щоденників. Лук’янчук Т. Є.,
керівник м/к
6. Рекомендації щодо проведення Першого уроку. Митнік Л. О.
ЗДВР
7. Атестація вчителів. Складання графіків відкритих уроків і виховних заходів учителів, що атестуються. Ковальчук В.М.
ЗДНМР
8. Обговорення і узгодження плану роботи методичної комісії на 2017 – 2018 н. р. Розподіл доручень між членами методичної комісії. члени м/к

Завдання членам м/к:
1. Опрацювати інструктивно – методичні листи, оновлені програми, зміни до них, підручники, зошити та посібники для початкової школи.
2. Опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 № 1009 « Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».
3. Підготувати календарно – тематичне планування відповідно до вимог оновлених  ( 2016 рік) програм і орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009).

Засідання №2
Форма проведення – консультативний пункт
Тема:  Розглянути календарно – тематичне  планування уроків на І семестр  2017 – 2018 н. р.

№ з/п Зміст роботи Хто виконує Дата
1. Узгодження  календарно – тематичного планування уроків у 1 класах. Талько О. А.
Друзь Л. О.
04.09.2017
2. Узгодження  календарно – тематичного планування уроків у 2 класах. Манжесова Т. О.
Гуменюк О. Б.
3. Узгодження  календарно – тематичного планування уроків у 3 класах. Олійник Т. В.
Пустовідко Н. В.
4. Узгодження  календарно – тематичного планування уроків у 4 класах. Лук’янчук Т. Є.
Гнатюк М. О.
5. Узгодження  календарно – тематичного планування  для учня 4 – Б класу інклюзивного навчання на 2017 – 2018 н. р. Гнатюк М. О.

Завдання членам м/к:

 1. Опрацювати методичні рекомендації МОН України про викладання навчальних предметів у початковій школі ( додаток до листа МОН України від 17.08. 2016 р. № 1/9 – 437)
 2. Зробити огляд педагогічних видань з теми « Використання інтеграції на уроках у початкових класах».
 3. Підготувати повідомлення з даного питання.

Засідання №3
Форма проведення – круглий стіл
Тема:  Інтегроване  навчання в системі нових освітніх технологій. Адаптація учнів першого класу.

№ з/п Зміст роботи Хто виконує Дата
1. Педагогічний діалог «Інтегроване навчання в системі нових освітніх технологій» Члени м/к листопад
2. Проведення анкетування « Ставлення членів м/к до інтеграції в освітньому процесі» Лук’янчук Т.Є.,
керівник м/к
3. Презентація конспекту інтегрованого уроку з використанням інноваційних методів та прийомів роботи. МанжесоваТ.О.
Олійник Т. В.
4. Тиждень молодших школярів « Кожний день у нас цікавий: веселий, плідний та яскравий» Члени м/к
5. Адаптація першокласників до школи.Результати проведеної діагностики адаптації першокласників до школи. Учителі 1- х класів,психолог
Левківська Ю.С.
6. Обговорення наступності навчально – виховного процесу від дитячого садка до початкової школи. Ковальчук В.М.
ЗДНМР
7. Підготовка матеріалів до педагогічної виставки. члени м/к
8. Методичні перегуки «Обговорення матеріалів періодичної преси» члени м/к

Завдання членам м/к:

 1. Опрацювати Лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у ЗНЗ І ступеня у 2017-2018 н.р.»
 2. Переглянути інтегровані уроки учасників конкурсу «Учитель року-2017» в номінації «Початкова освіта».
 3. Опрацювати науково-методичний посібник О.М.Савченко «Сучасний урок у початковій школі».
 4. Підготувати матеріали «На допомогу вчителю: схеми аналізу та самоаналізу уроку».
 5. Взаємовідвідування та аналіз уроків членами методоб’єднання.

Засідання №4
Форма проведення – обмін досвідом
Тема:   Сучасний урок – співпраця усіх учасників навчального процесу.

№ з/п Зміст роботи Хто виконує Дата
1. Доповідь – презентація «Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення» Лук’янчук Т.Є.,
керівник м/к
січень
2. Розробка методичних рекомендацій «Психологічні поради. Як зробити урок ефективним». члени м/к
3. Моніторинг діяльності вчителя – фундамент результативного навчання учнів. Пресіч О. В.
ЗНВР
4. Аналіз відвіданих уроків.
Самоаналіз уроку.
члени м/к
5. Обговорення та затвердження  календарних планів на ІІ семестр. члени м/к
6. Актуальний коментар:  ДПА-2018. Лук’янчук Т.Є.,
керівник м/к

Завдання членам м/к:

1.Учителям 4 класів розробити завдання на державну підсумкову атестацію.
2.Підготуватися до семінару «Модернізація початкової освіти на засадах компетентнісного підходу».
3.Підготувати матеріал до дидактичної картотеки: «Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра».

Засідання №5
Форма проведення – семінар — тренінг
Тема:   Модернізація початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

№ з/п Зміст роботи Хто виконує Дата
1. Семінар – тренінг «Модернізація початкової освіти на засадах компетентнісного підходу» Лук’янчук Т.Є.,
керівник м/к,
Левківська Ю.С. психолог
березень
2. Аналіз відвіданих уроків.
Самоаналіз уроку.
члени м/к
3.  Створення дидактичної картотеки  «Динамічні паузи як один із ефективних  методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та попередження втоми». члени м/к
4. Узгодження та затвердження підсумкових контрольних робіт, завдань на ДПА. класоводи 4-х класів

Завдання членам м/к:

 1. Взаємовідвідування та аналіз уроків членами методоб’єднання.
 2. Підготувати інформацію про виконання навчальних програм, проведення підсумкових контрольних робіт.
 3. Підготуватися до звіту « Мій найкращий урок»

Засідання №6
Форма проведення – методичний марафон
Тема:      Підсумки роботи методичної комісії вчителів початкових класів за 2017 – 2018 н. р. та складання перспективного плану на наступний рік. Аналіз підсумкових контрольних робіт та результатів ДПА.

№ з/п Зміст роботи Хто виконує Дата
1. Підведення підсумків роботи методичної комісії вчителів початкових класів за 2017 – 2018 н. р. Лук’янчук Т.Є.,
керівник м/к
травень
2. Аналіз виконання підсумкових контрольних робіт. Аналіз результатів ДПА. члени м/к
3. Звіти вчителів « Підсумки роботи над методичною проблемою» члени м/к
4. Вернісаж  творчих робіт «Мій найкращий урок  2017-2018 н. р.» члени м/к
5. Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи на наступний рік. члени м/к

Завдання членам м/к:

 1. Поповнити свій робочий кабінет новими наочними посібниками, дидактичними іграми, роздатковим матеріалом.
 2. Підготувати матеріали для публікації в педагогічній пресі, он-лайн виданнях.

ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 ОНЗ «МИРОПІЛЬСЬКА  ГІМНАЗІЯ»

Прізвище ініціали вчителя Методична тема Стаж роботи Категорія, звання Навчальний заклад
 

1

Лук’янчук Т. Є.
ОНЗ «Миропільська гімназія
Формування природознавчої компетентності засобами інтеграції  

28

Вища, «Учитель-методист» ЖДПІ,

1993 р.

 

2

Гуменюк О. Б.
ОНЗ «Миропільська гімназія
Розвиток комунікативних компетентностей учнів початкових класів  

12

І категорія, «Старший учитель» ЖДПУ,

2004 р.

 

3

Манжесова Т. О.
ОНЗ «Миропільська гімназія
Використання опорних схем, пам’яток у вивченні математики та української мови  

30

вища, «Старший учитель» ЖДПІ,

1991 р.

 

4

Олійник Т. В.

ОНЗ «Миропільська гімназія

Гуманно-особистісний підхід до навчання дітей у початкових класах  

25

Вища, «Старший учитель» ЖДПІ,

1992 р.

 

5

Пустовідко Н. В.
ОНЗ «Миропільська гімназія
Навчальна гра як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках в початкових класах  

24

Вища, «Старший учитель» Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет,

1998 р.

 

6

Гнатюк М. О.
ОНЗ «Миропільська гімназія
Формування комунікаційної компетентності на уроках в початкових класах  

38

Вища Томський державний  педагогічний інститут,1990 р.
 

7

Друзь Л. О.
ОНЗ «Миропільська гімназія
Проектна діяльність Виховуємо читача  

31

Вища ЖДПІ,

1986 р.

 

8

Талько О. А.
ОНЗ «Миропільська гімназія
Розвиток креативності в учнів через використання ігрових вправ та інтерактивних технологій  

20

Вища Київський державний педагогічний університет ім. М.Драгоманова,

1997 р.

 

9

Паламарчук В. В.
Колодяжненська філія
Впровадження інтерактивних технологій в початковій школі  

29

Вища ЖДПУ
 

10

Голяницька Л. Л.
Колодяжненська філія
Ігрові технології, як засіб формування позитивної мотивації учня  

19

Вища Вінницький державний педуніверситет
 

11

Сєчкіна В. Є.
Колодяжненська філія
Формування критичного, образного мислення, розвитку мовлення засобами ТРВЗ  

29

Середня спеціальна,  «Старший учитель» Хмельницьке педучилище
 

12

Барчук С. В.
Колодяжненська
філія
Особистісно-зорієнтоване навчання в початковій школі  

10

Вища Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка

 

 

Advertisements