Науково-методична діяльність


НАУКОМО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ЗАКЛАДУ:

«Впровадження інноваційних технологій з метою формування особистості учня та вдосконалення діяльності моделі новчального закладу» 

Програма реалізації науково-методичної проблеми ОНЗ «Миропільська гімназія»

Термін реалізації: 2016-2021 рр.

Етапи реалізації:
0 —  2016 н.р. — підготовчий;
І – 2016/2017 н.р. – інформаційно-аналітичний;
ІІ –2017-2018 н.р. – застосування;
ІІІ – 2018/2019 н.р. – результативний (запровадження);
ІV – 2019/2020 н.р. – вдосконалення (аналіз та корекція);
V — 2020/2021 н.р. — заключний (узагальнення та систематизація).

Підготовчий етап 2016 н.р.

МЕТА:
— спільне визначення стратегічної і тактичної мети роботи закладу над науково-методичною проблемою;
— формування основних аспектів Програми самовдосконалення та самореалізації вчителя гімназії в рамках реалізації науково-методичної проблеми.

ФОРМИ РОБОТИ:
— співбесіди;
— заповнення анкет;
— побудова Програми самовдосконалення та самореалізації вчителя.

РЕЗУЛЬТАТ:
Створення творчих груп учителів за аналізом особистого вибору. Програма самовдо-сконалення та самореалізації вчителя, організація роботи груп.

2016/2017 навчальний рік

МЕТА:
— аналіз, вибір і ознайомлення з науково-теоретичною та методичною літературою, вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблеми;
— обґрунтування проблеми на рівні гіпотези, вивчення основних завдань.

ФОРМИ РОБОТИ:
— складання переліку літератури з проблеми для самоосвітньої роботи педагогів;
— презентації з теорії питання;
— майстер-класи з оприлюднення теорії питання;
— теоретично-практичні семінари;
— виспупи на засіданні МО;
— психолого-педагогічні тренінги, семінари;
— взаємовідвідування уроків.

РЕЗУЛЬТАТ:
Накопичення банку даних – методик, програм, систем (узагальнення теорії, запозиченого досвіду) щодо реалізації науково-методичної проблеми; створення комфортних умов для реалізації, самовдосконалення особистості вчителя, учня.

Етап реалізації (застосування) 2017/2018 н.р.

МЕТА:
— створення позитивного іміджу роботи вчителя щодо підвищення якості знань, умінь учнів на основі сучасних, інноваційних технологій;
— створення банку методичних ідей.

ФОРМИ РОБОТИ:
— взаємовідвідування уроків із зазначеною технологією проведення;
— презентації результатів роботи вчителя-предметника;
— авторські семінари вчителів гімназії;
— методична педрада-семінар.

РЕЗУЛЬТАТ:
Вибір найефективніших і найрезультативніших технологій організації творчого педагогічного та навчально-педагогічного процесів. Пошук результативних форм управлінської діяльності.

Результативний етап (запровадження) 2018/2019 н.р.

МЕТА:
— акцентуалізація на вихованні в учнів відповідальності за результати своєї успішної діяльності як результату співпраці з учителем;
— адаптоване застосування технологій, що спрацьовують на результат – успішну діяльність учителя та учня з питань самореалізації, самовдосконалення особистості.

ФОРМИ РОБОТИ:
.  захист педагогічних ідей;
·  панорама професійної майстерності вчителів;
·  відкриті уроки;
·  взаємовідвідування уроків;
·  декада педагогічного пошуку;
·  тренінги.

РЕЗУЛЬТАТ:
Пошук, апробація технологій, що спрацьовують на результат – успішну діяльність учителя і учня з питань самореалізації, самовдосконалення особистості, формування єдиної системи аналізу уроків.

Етап вдосконалення (аналіз та корекція) 2019/2020 н.р.

МЕТА:
— упровадження переходу на нову філософію методичної роботи, нові засади управління, в основі яких лежать мотиваційно-системний підхід, завдання, зорієнтовані на саморозвиток, самовдосконалення;
— формування та апробація системи роботи з учнем як особистістю, націленою на соморозвиток.

ФОРМИ РОБОТИ:
— декада педагогічної майстерності;
— майстер-класи;
— відвідування уроків за єдиною схемою аналізу;
— презентація основних методичних доробків.

РЕЗУЛЬТАТ:
Відбір найефективніших і найрезультативніших технологій організації творчого педагогічного процесу. Відбір результативних форм управлінської діяльності.

Заключний етап (узагальнення та систематизація) 2020/2021 н.р.

МЕТА:
— узагальнення накопиченого досвіду роботи педколективу, учнів, батьків над науково-методичною проблемою.

ФОРМИ РОБОТИ:
· узагальнення передового педагогічного досвіду;
· опис та оприлюднення найефективніших технологій;
· публікації в педагогічній пресі;
· конкурс педмайстерності;
· фестиваль педагогічних ідей.

РЕЗУЛЬТАТ:
Пошук різних варіантів узагальнення та поширення найцікавіших ідей, творчих прийомів, методичних розробок учителів, спрямованих на самореалізацію, самовдосконалення особистості вчителя, результативних форм управлінської діяльності.

Реклама