Виховна робота


фот

МО класних керівників на 2020 – 2021 навчальний рік

Зміст діяльності виховної системи навчального закладу 

Миропільська гімназія – це відкрита система, де разом із педагогічним колективом відповідальність за якість навчання і виховання несуть громадські інститути, батьківська громада, які є соціальними партнерами.

          Виховна мета:

Сприяти виявленню, пошуку, формуванню творчої особистості здатної до самореалізації і самопізнання  у соціальному середовищі; об’єднання зусиль учасників навчально-виховного процесу, позашкільних закладів, громадськості у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації учнів, виховання високоінтелектуальної, свідомої, компетентної особистості, громадянина, патріота України; створити умови для формування потреби в молоді здорового способу життя.
Сприяти формуванню в учнів ціннісного ставлення до навколишньої дійсності і до самих себе.