КІІКТ(кабінет інформатики)


№26

Основною метою використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання (КІІКТ) є забезпечення належних умов для проведення освітнього процесу та розв’язання закладом завдань, визначених цілями та змістом освіти у відповідності до Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Він призначений для формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, яке створюється з використанням апаратно-програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та інших сучасних засобів навчання.

Завданнями кабінету є забезпечення технічних і методичних передумов для формування інформаційної культури учнів, навчальної діяльності учнів засобами новітніх технологій, наступності між ступенями освіти, єдності між теоретичними і практичними складовими змісту освіти, профільного навчання у старшій школі.

Освітнє середовище, створене в КІІКТ, використовується для навчання інформатики (базового і профільного курсів), інших навчальних дисциплін навчальної галузі “технології”, об’єктами вивчення яких є складові інформаційно-комунікаційних технологій. Засоби навчання, якими обладнано КІІКТ, використовуються для навчання інших навчальних предметів у позаурочній роботі.

Заняття у КІІКТ забезпечують:
– формування в учнів сучасної інформаційної картини світу;
– формування умінь і навичок використання інформаційних технологій як важливої складової продуктивної діяльності громадянина в сучасному інформаційному суспільстві;
– формування творчої особистості, розвиток в учнів теоретичного мислення, пам’яті, уяви;
– виховання підростаючого покоління, спрямованого на формування в учнів високих громадянських і моральних якостей.

 
 
 
Advertisements