Кабінет соціально-психологічної підтримки


У кабінеті забезпечується своєчасне і систематичне вивчення психофізичного, соціального розвитку дітей, мотивів їхньої поведінки і діяльності з урахуванням вікових та інтелектуальних особливостей. Кабінет діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку і саморозвитку дітей, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.

Напрямки роботи психологічної служби

  1. Здійснення психологічного супроводу психологічного та особистісного розвитку учнів:

– визначення психологічної готовності дітей до шкільного навчання;

– здійснення психологічного супроводу адаптації першокласників до школи;

– психологічний супровід розвитку молодших школярів та підлітків (діагностика інтелектуального та особистісного розвитку, особливостей характеру, мотивів учбової діяльності тощо);

– здійснення моніторингу розвитку молодших школярів, що мають труднощі у навчанні та надання їм психологічної допомоги;

– проведення профілактичної роботи щодо дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої школи;

– проведення роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями;

– допомога в професійному та життєвому самовизначенні старшокласників.

  1. Допомога педагогам в організації виховної роботи:

– запобігання конфліктам в учнівських колективах;

– виявлення дітей та підлітків “групи ризику”;

– проведення профілактики правопорушень серед неповнолітніх;

– формування навичок здорового способу життя.

  1. Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу:

– виявлення дітей, які потребують спеціального корекційного навчання, методичне забезпечення корекційно-відновлювальної роботи з ними та відстеження динаміки їх розвитку;

– психологічне забезпечення профільного та особистісно-орієнтованого навчання;

– психологічний аналіз уроку, допомога педагогам у підготовці розвиваючих завдань, психологічна просвіта, навчальна мотивація і методи підвищення пізнавальної активності;

– психологічна підтримка вчителя;

– попередження та врегулювання конфліктів в педагогічному колективі;

– гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу.

Частіше за все за допомогою звертаються вчителі та батьки, які занепокоєні рівнем пізнавальної активності учнів, їх високим нейротизмом та тривожністю, проблеми у міжособистісних стосунках.