Внутрішня система забезпечення якості освіти


Куратори від управління Державної служби якості освіти у Житомирській області 

Закон України “Про освіту”

Стаття 41. Система забезпечення якості освіти

1. Метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні є:
– гарантування якості освіти;
– формування довіри суспільства до системи та закладів освіти, органів управління освітою;
– постійне та послідовне підвищення якості освіти;
– допомога закладам освіти та іншим суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти.
2. Складовими системи забезпечення якості освіти є:
система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
– система зовнішнього забезпечення якості освіти;
– система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.
3. Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:
– стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
– систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
– створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
– інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.
4. Система зовнішнього забезпечення якості освіти може включати:
1) інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти, зокрема:
– стандартизацію;
– ліцензування освітньої діяльності;
– акредитацію освітніх програм;
– інституційну акредитацію;
– громадську акредитацію закладів освіти;
– зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання;
– інституційний аудит;
– моніторинг якості освіти;
атестацію педагогічних працівників;
– сертифікацію педагогічних працівників;
громадський нагляд;
– інші інструменти, процедури і заходи, що визначаються спеціальними законами;
2) визначені цим Законом і спеціальними законами органи і установи, що відповідають за забезпечення якості освіти, та спеціально уповноважені державою установи, що проводять зовнішнє незалежне оцінювання;
3) незалежні установи оцінювання та забезпечення якості освіти.
5. Система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти, включає:
– політику та процедури забезпечення якості власної діяльності;
– необхідні ресурси для організації процесів і процедур;
– зовнішній незалежний аудит діяльності (процесів і процедур) відповідних органів і установ.
6. Особливості функціонування системи забезпечення якості на кожному рівні освіти визначаються спеціальними законами.

Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-41.htm